İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

 

 

Güncel duyurular için burayı tıklayınız. 

 2013 Kasım Sayımız/Last Issue

e-ISSN NO:1308-7215

Dergimize Makale Gönderimi eidergisi@istanbul.edu.tr e-mail adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Künye / Editorial Contacts
Arşiv / Archieve
Makale Durum Bilgisi / Tracking Article
İndeks ve Abstrakt Bilgisi / Indexing and Abstracting

Yazarlar İçin Yayın Kuralları

Ekonometri Derneği

 

 

    

     İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, hakemli statüde olup yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanır. Dergi, daha çok ekonometri ve istatistiğin kuramsal ve uygulamalı çalışmalarını basmayı hedeflese de güncel ve kapsamlı literatür araştırmaları da dergide yer bulabilmektedir.

   Ekonometri ve istatistiğin tarih ve felsefesi üzerine çalışmalar ile pozitif ve sosyal bilimlerin istatistik uygulamalarını önemli bulgularla sunan çalışmalar da dergimizde yayınlanabilir. 

     Ayrıca yeni ekonometri ve istatistik yazılımlarını ayrıntılı tanıtan çalışmalara ve de kitap eleştirilerine dergide yer verilmektedir.

      Kabul edilen makaleler http://eidergisi.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

                                                                                                                                Saygılarımızla

İ.Ü. İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi

                                                                                                            Yayın Kurulu Adına Prof. Dr. Ahmet Gökçen

                                                                                                                         Ekonometri Bölüm Başkanı

 

Yazışma Adresi / Correspondence  

İ.Ü. Ekonometri ve İstatistik Dergisi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Ekonometri Bölümü 34452 Beyazıt/İstanbul

 

 

 

 

Tel

: (0212) 440 00 00/10411-11411

E-Posta / Email

: eidergisi@istanbul.edu.tr