STANBUL NVERSTES KTSAT FAKLTES

                EKONOMETR VE STATSTK e-DERGS

 

 

Sayı / Issue : 11

Yıl / Year : 2010

 

Makale Adı / Title

Yazar / Author(s)

Sayfa / Page

 

 

 

 

 

 1. İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Melik KAMIŞLI

130

 

Doç. Dr. Nuray GİRGİNER

 

 

 

 

 

2. DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İTHALATA ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Aydın SARI

31–44

 

 

 

 

 

3. FİRMA KARAKTERİSTİĞİNİN SERMAYE YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yrd. Doç. Dr. H. Ali ATA

45–60

 

Arş. Gör. Yusuf AĞ

 

 

 

 

 

 

4. KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

Okutman Abdülkadir KAYA

6189

 

Öğretim Görevlisi Ünal GÜLHAN

 

 

 

 

 

5. RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ

Yrd. Doç. Dr. Uğur SİVRİ

90–99

 

Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ

 

 

 

 

 

 

6. İMALAT SANAYİNDE FİRMA RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ: KÜMELEME ANALİZİ YÖNTEMİYLE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Arş. Gör. Dr. Mehmet Sabri TOPAK

100–127

 

 

 

 

 

7. YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TURHAN

128–153

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem TAŞSEVEN