İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

 

                                                                                                      

 

 

 

               

EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK  e-DERGİSİ

 

 

Sayı / Issue : 12

Yıl / Year : 2010

 

Makale Adı / Title

Yazar / Author(s)

Sayfa / Page

 

 

 

 1.  TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ

1-17

 

Esin FİRUZAN

 

 

2. MEKÂNSAL ETKİLEŞİM ANALİZİ

Fatma ZEREN

18-39

 

 

 

3. TÜRKİYEDE ENFLASYON VE NİSPİ FİYAT DEĞİŞKENLİĞİ İLİŞKİSİ:

K. Batu TUNAY

40-64

 

VABHO MODELLERİYLE UZUN DÖNEM ANALİZİ

 

 

 

 

4.  DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: OECD ÖRNEĞİ

Burcu ÖZCAN

65–88

 

Ayşe ARI

 

 

 

5.  A PRE-INVESTIGATION ON THE SAVING BEHAVIOUR OF THE EUROPEAN AREA: A ROBUST CLASSIFICATION ON THIS ISSUE

Özlem YORULMAZ

 

Oya EKİCİ

89-101

 

 

 

6.  ASİMETRİK ENFORMASYON IŞIĞINDA  HALKA ARZLARIN UZUN DÖNEMLİ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayça TÜKEL

102-121