İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

               

EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK  e-DERGİSİ

 

 

 

 

Sayı / Issue : 13

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı Yıl / Year : 2011

 

 

Makale Adı / Title

Yazar / Author(s)

Sayfa / Page

 

 

 

 

 

1.      AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI

ALİYE AYÇA SUPÇİLLER

1-22

 

 

OZAN ÇAPRAZ

 

 

 

 

 

2. TÜRKİYEDE YENİLNEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİ İÇİN GRAF TEORİ VE MATRİS YAKLAŞIMI

FAHRİYE UYSAL

23-40

 

 

 

 

 

 

 

3. PORTFOLIO SELECTION WITH HIGHER MOMENTS: A POLYNOMIAL GOAL PROGRAMMING APPROACH TO ISE-30 INDEX

GÜLDER KEMALBAY

C. MURAT ÖZKUT

CEKİ FRANKO

41-61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. STRATEJİK ÜRETİM İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

HASAN KÜRŞAT GÜLEŞ

TAHİR AKGEMCİ

62–79

 

 

 

MEVHİBE TÜRKMEN

 

 

 

 

 

 

 

5.  ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

PINAR KAYA

EMRE İPEKÇİ ÇETİN

 

 

AYŞE KURUÜZÜM

80-94

 

 

 

 

 

 

 

6. YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLARARASI GÖÇ

ATIF EVREN

ELİF TUNA

95-113

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  A DISCRETE PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM FOR BI-CRITERIA WAREHOUSE LOCATION PROBLEM

 

 

 

 

8. ASSESSING THE RELATIVE PERFORMANCE OF UNIVERSİTY DEPARTMENTS: TEACHING VS. RESEARCH

FEHMİ BURÇİN ÖZSOYDAN

TUĞBA SARAÇ

114-124

 

 

BERNA HAKTANIRLAR

 

125-138

 

 

 

9. MUĞLA İLİNDEKİ MERMER İŞLETMELERİNE YÖNELİK VERİ ZARFLAMA ÖRNEK OLAYI

GONCA ARAS

CEVRİYE GENCER

 

 

 

 

 

 

 

139-153