İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue: 14

Mayıs / May 2011

 

 

MAKALE ADI

Yazar

Sayfa

 

 

 

1. GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASINDA (1996-2009) TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE DIŞ TİCARETİNİN ÜLKE VE FASIL BAZLI YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

Seyhun DOĞAN

Semanur SOYYİĞT KAYA

 

1-18

 

 

2. SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİLERİNDE MATEMATİK KAYGISI: UZAKTAN EĞİTİM VE KAMPÜS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Mürüvvet PAMUK

Seda KARAKAŞ

 

 

19-37

 

 

 

3. AN EMPIRICAL MODEL FOR THE TURKISH TRADE BALANCE: NEW EVIDENCE FROM ARDL BOUNDS TESTING ANALYSIS

H. Bayram İRHAN

Nur Dilbaz ALCAHAN

Levent KORAP

 

 

 

38-61

 

 

 

4. AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yüksel Akay UNVAN

Gamze ÖZEL

62-83