İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue: 15

Kasım / November 2011

 

 

MAKALE ADI

Yazar

Sayfa

 

 

 

1. KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

Arzdar KİRACI

 

 

1-14

 

 

2. AÇIK ENFLASYON HEDEFLEMESİ DÖNEMİNDE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASININ DÖVİZ KURU KANALI: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

 

Sevda YAPRAKLI

 

 

 

15-37

 

 

 

3. KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU YARDIMIYLA OPTİMUM BİLEŞEN SAYISINI SEÇMEDE MODEL SEÇİM KRİTERLERİNİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

 

Elif BULUT

Özlem GÜRÜNLÜ ALMA

 

 

 

38-52

 

 

 

4. APPLICATIONS OF PARAMETRIC AND NONPARAMETRIC TESTS FOR EVENT STUDIES ON ISE

Handan YOLSAL

53-72