İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue: 16

Mayıs / May 2012

 

 

MAKALE ADI

Yazar

Sayfa

 

 

 

 

1. 1.5 SİGMA KAYMANIN İSTATİSTİKSEL NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

Ali Rıza FİRUZAN

Ümit KUVVETLİ

 

1-11

 

 

 

 

 

2. FİNANSALLAŞMA SORUNSALI VE İMKB ÖRNEĞİ

 

 

Işıl TELLALBAŞI

 

 

 

12-43

 

 

 

 

3. DISCRIMINATING BETWEEN WEIBULL AND LOG-NORMAL DISTRIBUTIONS BASED ON KULLBACK-LEIBLER DIVERGENCE

 

 

Ali-Akbar BROMIDEH

 

 

 

44-54