İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue: 18

Mayıs / May 2013

 

 

MAKALE ADI

Yazar

Sayfa

İsmet GÖÇER

1. KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Mehmet MERCAN

1-17

Osman PEKER

2. TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMILARININ KOHORT ANALİZİ

Emrah TALAŞ

18-34

Fatih ÇAKMAK

3. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI DEZENFLASYONİST ETKİ YARATIR MI?

Bülent DOĞRU

35-55

4. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ: 2004-2009 YILLARI UYGULAMASI

İsmail KÜCÜKAKSOY

56-80

Selcan ÖNAL

 

 

 

5. STATISTICAL POWER COMPARISONS FOR EQUAL SKEWNESS DIFFERENT KURTOSIS AND EQUAL KURTOSIS DIFFERENT SKEWNESS COEFFICIENTS IN NONPARAMETRIC TESTS

 

 

Ötüken SENGER

81-115

 

6. YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ

Hakan BEKTAŞ

116-133

Sema ULUTÜRK AKMAN

7. REVISITED EXPORT-LED GROWTH HYPOTHESIS FOR SELECTED EUROPEAN COUNTRIES: A PANEL HIDDEN COINTEGRATION APPROACH

Fatma ZEREN

134-151

Burcu KILINÇ SAVRUL