İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue: 19

Kasım / November 2013

 

 

MAKALE ADI

Yazar

Sayfa

Münevver TURANLI

1. KONJOİNT ANALİZİ İLE GAZETE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Dicle TAŞPINAR CENGİZ

1-26

Mert IŞIK

2. BOYLAMSAL VERİLERDE ÇOK DÜZEYLİ ANALİZLER: DİL GELİŞİMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA

Özlem DENİZ BAŞAR

Ünal H. ÖZDEN

Seda BAĞDATLI KALKAN

27-37

3. SEÇİLMİŞ ÜLKELERE GÖRE TÜRKİYE’NİN TURİZM TALEBİ

Mahmut ZORTUK

Seyhat BAYRAK

38-58