İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue: 1

Yıl / Year :2005

 

 

Makale Adı / Title
Yazar / Author(s)
Sayfa / Page
     

1. Asal Bileşenler Analizine Bootstrap Yaklaşımı

Dr. Aylin AKTÜKÜN
1-10

2. Rastlantısal Şeritler ile En Küçük Medyan Kareler Doğrusunun Bulunması

Yrd. Doç. Dr. Enis SINIKSARAN
Dr. Aylin AKTÜKÜN
11-20

3. Determinants of Intra-Industry Trade in Final Goods and Intermediate Goods between Turkey and Selected OECD Countries

Dr. Kemal TÜRKCAN

21-40
4. Öğrencilerin Öğretim Üyesini Değerlendirmesine Ait Bir Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Mürvet PAMUK
41-49