İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue : 10

Yıl / Year : 2009

 

Makale Adı / Title
Yazar / Author(s)
Sayfa / Page
     

 

1. Box-Ljung ve Nonparametrik Regresyon Yöntemlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması: IMKB-100 Endeksine Yönelik Bir Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ERDOĞAN
Doç. Dr. Nevin ÜZGÖREN

1-19

2. Sanayi Üretiminde Tatil Etkileri

Necmettin Alpay KOÇAK

 

20-28

3. İlk Halka Arzlarda Uzun Dönem Getirilerinin Yapay Sinir Ağları ile İMKB İçin Ampirik Bir Çalışma

Öğr.Gör.Ulaş ÜNLÜ
Yrd.Doç.Dr.Birol YILDIZ
Yrd.Doç.Dr Abdullah YALAMA


 

29-47