İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue: 2

Yıl / Year : 2005

 

 

Makale Adı / Title
Yazar/ Author(s)
Sayfa/ Page
     

1. İlerleyen Tür Tip-II Sağdan Sansürlü Örnekleme Dayalı Düzgün Dağılımın Parametrelerinin Jackknife Tahmin Edicisi

Dr. Coşkun Kuş
1-15


2. Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisi

Prof. Dr. Rahmi YAMAK
Abdurrahman KORKMAZ
16-38


3. Erken Uyarı Sistemleri Yoluyla Türkiye'deki Ekonomik Krizlerin Analizi

Prof.Dr. Cevat GERNİ
Doç.Dr. Ö. Selçuk EMSEN
Yrd.Doç.Dr. M. Kemal DEĞER

39-62

4. Türkiye Ekonomisinde Büyüme İle İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi
Dr. Özlem GÖKTAŞ YILMAZ
63-76

5. Toplam Fiyat-Seviye Esnekliği Ve Arz-Yanlı Şoklar İle İlgili Bir Çalışma
Dr. Özlem GÖKTAŞ YILMAZ
77-84