İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue : 3

Yıl / Year: 2006

 

 

Makale Adı / Title
Yazar / Author(s)
Sayfa / Page
     

1. Yüksek Enflasyon Enflasyon Belirsizliğini Artırıyor mu?

Arş. Gör. Sabiha OLTULULAR
Prof. Dr. Harun TERZİ
1-22


2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksinin Doğrusallık Testi

Murat ÇİNKO
23-313. Elektronik Oy Verme Sistemlerinde Güvenlik: Deneyimler ve Türkiye İçin Öneriler

Yrd. Doç. Dr. Melda AKIN

32-47