İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue : 4

                                                     Yıl / Year : 2006

 

Makale Adı / Title

Yazar / Author(s)

Sayfa / Page

 

 

 

1. Türkiye'de İstikrarsız Büyümenin Var Modelleri ile Analizi (1991.1-2004.3)

Prof. Dr.  Recep TARI
Yrd. Doç. Dr. Hilal BOZKURT

1-16

2. White'ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

Yrd. Doç. Dr. Kutluk KAĞAN SÜMER

17-24

3. Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama

Arş. Gör. Özgür ASLAN
Yrd. Doç. Dr. İsmail KÜÇÜKAKSOY

 

25-38