İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue : 5

Yıl / Year: 2007

 

 

Makale Adı / Title

Yazar / Author(s)

Sayfa / Page

 

 

 

1. Servıce Qualıty of Unıversıty Lıbrary: A Survey Amongst Students At Osmangazı Unıversıty and Anadolu Unıversıty

Yrd.Doç.Dr. Zeynep FİLİZ

1-19

2.Türkiye'de Çalışan Kadınların Çocuk Bakım Tercihleri

 

Hülya KAKICI
Yrd.
Doç. Dr. Hamdi EMEÇ
Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

20-40


3. Monetary Transmıssıon Mechanısm In An Open Economy Framework: The Case of Turkey

 

Arş.Gör. Özgür ASLAN
Levent KORAP

41-66


4. Ticari ve Finansal Dışa Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Yrd.Doç.Dr. Sevda YAPRAKLI

67-89