İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue :6

Yıl / Year : 2007

 

 

Makale Adı / Title  
Yazar / Author(s)
Sayfa / Page
     

1. Multırank Coıntegratıon Analysıs of Turkish M1 Money Demand (1987Q1-2006Q3)

H. Levent KORAP

1-28

2.Doğrusal Olmayan Kanonik Korelâsyon Analizi İle İstatistiğe Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencileri Arasındaki Bireysel Farklılıkların İncelenmesi

Yrd. Doç.Dr. Nuray GİRGİNER
Arş. Gör. Zeliha KAYGISIZ
Arş. Gör. Abdullah YALAMA
29-40

3. Koşulluluk Aracı Olma Bağlamında Kısa Vadeli Faiz Oranlarının Hedeflenen Enflasyondan Sapmada Kullanımı: Bounds Test Yaklaşımı (Türkiye Örneği)

Arş. Gör. Dr. Mahmut ZORTUK
 

41-68
4. İstatistiksel Okuryazarlığa Dair Fikirlerin Genişletilmesi: İstatistik Kuruluşlarının Ürünleri Üzerine Bir Analiz (Tercüme)
Semra Kıranlı
Arş. Gör. Murat Taşdan
Arş. Gör. Dr. Abdurrahman İlğan
Arş. Gör. Mustafa Erdem
69-98