İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue : 7

Yıl / Year : 2008

 

 

Makale Adı / Title
Yazar / Author(s)
Sayfa / Page
   
 

 

1. Performans Ölçümü, Yönetimi ve İstatistiksel Analizi


Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK

1-23

2. Exchange Rate Determınatıon Of TL/US$:A Co-Integratıon
ApproachLevent KORAP

24-503. Kalkınma Göstergesi Olarak Ortalama Yaşam Beklentisine Göre Türkiye'nin AB İçindeki Konumu: Kritikler ve Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları

 

Murat ÇİFTÇİ
 

51-87

4. Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1983-2007)
5. 21. Yüzyılda Ekonometrinin Karşılaştığı Zorluklar  (Çeviri)

İbrahim ARSLAN
Sevda YAPRAKLI
Jaya Krishnakumar

Çev:Mürüvvet Pamuk
88-103

104-109
 

 

 

 

 

 

?>