İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue : 8

Yıl / Year : 2008

 

 

Makale Adı / Title
Yazar / Author(s)
Sayfa / Page
     

1. Düzgünleştirilmiş Fonksiyonel Ana Bileşenler Analizi İle İMKB Verilerinin İncelenmesi

Doç.Dr. Kadir ERTAŞ
Arş.Gör. Dr.İstem Köymen KESER

1-32

2. An Asymptotic Test for the Detection of Heteroskedasticity

Mehmet Yüce
33-44

3. Türkiye Ekonomisinde Bütçe Açığının Sürdürülebilirliğinin Analizi

Yrd. Doç. Dr. Özlem GÖKTAŞ
 

45-64