İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

                EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK e-DERGİSİ

Sayı / Issue : 9

Yıl / Year : 2009

 

 

Makale Adı / Title
Yazar / Author(s)
Sayfa / Page
     

 

1.Döviz Kuru Getiri Volatilitesinin Koşullu Değien Varyans Modelleri ile Öngörüsü

Doç.Dr. Ebru ÇAĞLAYAN
Tuğba DAYIOĞLU

1-16

2. Forecasting The Exchange Rate Series with ANN: The Case of Turkey

 

Doç. Dr. Cem KADILAR  
Prof. Dr. Muammer ŞİMŞEK
Araş. Gör. Çağdaş Hakan ALADAĞ

 

17-29

3. Avrupa Parasal Birliğinde Kamu Borç Stoku ve Enflasyon İlişkisi: Panel Veri Analizi

Araş. Gör. Burcu BERKE
 

30-55

4. Parasal Büyüme ve Tüketici Enflasyonu Değişim Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Üzerine Bir Deneme: Türkiye Örneği

Levent KORAP
56-74